Internationale Vrouwendag

: Henna Guicherit
: Persoonlijke collectie
: Popular Places Magazine editie 20
2 mins read

8 maart werd uitgeroepen en erkend als Internationale Vrouwendag. Een historische mijlpaal in de strijd voor erkenning van vrouwenrechten. Een dag die jaarlijks wordt herdacht waarop vrouwen zich richten op hun vrouwenrechten zoals: hun recht om te stemmen en gekozen te worden; hun recht op betaald werk; hun recht op een leven vrij van geweld en hun recht op moederschapsbescherming.


In 1978 werd deze internationaal gevierde dag in Suriname ingevoerd door de “Progressive Women’s Union”. Op 8 maart 1978 bracht een kleine groep vrouwen als ceremonieel een bloemenhulde aan het beeld van ‘Moeder en Kind’ aan de Kleine Combeweg in Paramaribo. Bijzondere aandacht werd besteed aan de achterstandspositie en de voortdurende discriminatie van vrouwen. Nu is 8 maart een begrip in de Surinaamse samenleving

We herdenken Internationale Vrouwendag op 8 maart als een jaarlijks terugkerende herinnering aan de strijd van vrouwen voor hun rechten. Een dag waarop we stilstaan bij de verschillende vormen van discriminatie van vrouwen en genderongelijkheid. Een dag waarop we stilstaan bij de strategieën die we moeten ontwikkelen om elk jaar vooruitgang te boeken”.

Ik beschouw 8 maart als een uitstekende dag om stil te staan bij de vooruitgang die vrouwen hebben geboekt in de strijd voor gelijkheid. Een dag om stil te staan bij de achterstandspositie van vrouwen en om te pleiten voor gelijke kansen en behandeling van vrouwen. Eveneens om de bijzondere rol en bijdrage te vieren die enkele voorbeeldige vrouwen al hebben geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen. Een dag om solidariteit te betuigen met alle vrouwen over de hele wereld, vooral degenen die zich nog steeds in een kwetsbare en achtergestelde positie bevinden. 8 maart is een dag waarop we stilstaan bij de positie van vrouwen in onze samenleving, pleiten voor vrouwenrechten, de bijzondere bijdragen van ‘dyadya’ (sterk voorbeeldige) vrouwen vieren en solidariteit tonen met al onze zusters op deze aardbol.

 

“Mama Sranan”
Voor de Administratie van de President van Suriname staat het beeld van een moeder met vijf kinderen in haar armen. In de volksmond bekend als ‘Mama Sranan’, wat Moeder Suriname betekent. De vrouw symboliseert het land Suriname en de vijf kinderen staan voor de vijf grootste etnische groepen in Suriname. Op verschillende vloeddagen leggen mensen een krans bij het standbeeld.
Het beeld is gemaakt door de kunstenaar Josef Klas en onthuld door koningin Juliana op 15 oktober 1965.

Scroll to top
Close